ගමිපහ ඇවිදීමේ මංතීරුවේ ගස් කපා දමා යකා නටලා–

ගමිපහ ඇවිදීමේ මංතීරුවේ ගස් කපා දමා යකා නටලා–

ගම්පහ – ඔරුතොට මාර්ගයේ කලු පාලම අසල වූ ඇවිදීමේ මංතීරුවෙහි පසෙක තිබු වටිනා ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් පසුගිය දිනවල කපා ගිනි තබා විනාශ කර ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යායාම සදහා මංතීරුව භාවිතා කරන්නන් දැඩි අප්‍රසාදය පළ කරති.

මෙම මංතීරුව 2011 වර්ෂයේදී සකස් කිරීමෙන් පසුව ව්‍යායාම් සදහා භාවිතා කරනු ලබන්නන්ට සෙවන සැලසීම පිනිස රෝපනය කොට හොදින් වැඩී තිබූ කුඹුක් , බක් මී, මාදං , අට්ටික්කා , දවට , උණ වැනි ගස් වර්ග මෙලෙස කපා ගිනි තබා ඇති බව මෙහි ව්‍යායාම සදහා පැමිණ සිටි ව්‍යාපාරික ධම්මික ගුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙනු ලැබීය.

තවද ඒ මහතා සදහන් කර සිටියේ මංතීරුව අද්දරින් ගලා බසින ඔය රක්ෂිතයෙහි අඩි 20 ක ප්‍රමාණය තුල මෙම ගස් රෝපනය කොට ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැනුම් දී ඇති බවය.

මංතීරුවෙහි කුඹුරු යාය දෙසට ඇති ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙලෙස කපා දමා ඇති අතර හොදින් වැඩී ඇති කුඹුක් ගස් දැවී යන ආකාරයෙන් මුල්වලට ගිනි තබා ඇති ආකාරයක් ද දක්නට ලැබිණි.

මංතීරුවෙහි හොදින් වැඩී තිබූ ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙලෙස කපා දැමීම සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් ගයනී රණසිංහ මහත්මියගෙන් කළ විමසීමේදී ප්‍රකාශ කොට සිටියේ මේ පිළිබඳව සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *