ගමින් ගමට යන ජනපති අද මොණරාගලදී ජනතාව සමග පිළිසදරක

එළඹෙන ,මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනතාව හමුවෙමින් සිදුකරන ජනතා පිළිසදර වැඩසටහන යටතේ අද දින මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ජන හමු කිහිපයකට සහභාගී විය.

ජනාධිපතිවරයා සහභාගිවූ ජන හමු මාලාවේ පළමුවැන්න ආරම්භ වුණේ, තණමල්විල ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගනයෙනි.පොදුජන පෙරමුණේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් නායක ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා එය සංවිධානය කර තිබිණ.විද්‍යාලයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා පිලිගත්තේ විදුල්පතිවරයා සහ සිසුන් විසිනි.පාසලේ ඇති පානීය ජල ගැටලුව ඇතුළු ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා එහිදී යුද හමුදාපතිවරයාට උපදෙස්දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *