ගම්පහ සණස නගර බැංකුව මගින් කෝටි 75 ක පොල්ලක් ?.

ගම්පහ සණස නගර බැංකුව මගින් කෝටි 75 ක පොල්ලක් ?.

මුල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව ඇති ගම්පහ සණස නගර බැංකුවෙහි තැන්පත්කරුවන් 1466 දෙනෙකුගේ රුපියල් කෝටි 75 ක් පමණ වන තැන්පත් මුදල් ආපසු ලබාගැනීම පිණිස ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටින බව එම තැන්පත්කරුවන්ගේ රැස්වීමකදී ඉල්ලා සිටියහ.

මුදල් තැන්පත්කරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති එල්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ආනන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පහ සණස චතුරශ්‍ර ශාලාවේ පැවති රැස්වීමේදී මෙම ඉල්ලීම කර සිටියහ.

මෙහිදී අනාවරණය වූයේ 2007 වසරේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ගම්පහ සණස නගර බැංකුවෙහි මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිසියාකාරයෙන් විගණනය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම බැංකුව අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බවය.

මෙහිදී 2019 මාර්තු 15 වෙනි දින සිට 2019 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින දක්වා සණස නගර බැංකුවෙහි සභාපති ධූරය හෙබවූ අජිත් පෙරේරා මහතා අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් මෙහි කටයුතු බාර ගන්නාවිට ආශ්‍රිත , බාහිර සහ සාමාජිකයින් 2991 දෙනෙකුහට රුපියල් එකසිය හය කෝටි හතලිස් දෙලක්ෂ පනස් නව දහස් දෙසීය හැට තුනක මුදලක් ගෙවීමට තිබූ බවත් 2020 .6.1වෙනි දින මෙම බැංකුවට සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලක මණ්ඩලයක් පත් කරනවිට තැන්පත්කරුවන් 1506 දෙනෙකුහට රුපියල් 30,97,60464 ක මුදලක් ගෙවා අවසන් කළ බව පැවසීය.

තැන්පත්කරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ආනන්ද මහතා මෙහිදී සදහන් කර සිටියේ , මේ වනවිට තැන්පත්කරුවන් 1466 දෙනෙකු හට රුපියල් කෝටි 75 ක පමණ මුදලක් ගෙවීමට ඇති බැවින් එම මුදල් කඩිනමින් ගෙවීමට පාලක මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු බවය. එසේම සණස නගර බැංකුව පත්ව ඇති තත්ත්වය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවද ඔහු කීය.

දැනට ගෙවීම් සිදු කළ යුතුව ඇති වැඩි දෙනෙකු විශ්‍රාමික දෙනා බැවින් ජීවත්වීමේ ප්‍රශ්ණ පැනනැගී ඇති බව රැස්වීමට සහභාගිවී සිටි තැන්පත් කරුවන් කියා සිටියහ.

හිටපු සභාපති අජිත් පෙරේරා මහතා තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් සදහන් කර සිටියේ, මේ වනවිට සණස නගර බැංකුවට අයත් තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් කෝටි නව ලක්ෂ හතලිස් ලක්ෂයක් වන ඉඩමක් නුවරඑළියෙහි ඇති බැවින් එය අලෙවි කොට සාමාජිකයින්ට ඉතිරි මුදල් කොටසක් ලබාදීමටත් තවද ගම්පහ සංවර්ධන සමාගම මගින් සණස නගර බැංකුවට උකස් කොට ඇති නයිවල ඉඩමක් ඇතුලු දේපල බැංකුවට පවරා ගනිමින් තැන්පත් මුදල් ගෙවීමට සැලසුම් කොට තිබූ බවය.

තවද ඔහු සදහන් කර සිටියේ , ගම්පහ සංවර්ධන සමාගම මගින් සණස නගර බැංකුවට ලබාදීමට ඇති මුදල් ගෙවන ආකාරය 2020.3.13 වෙනි දින එම සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී වරයා විසින් ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇති බවත් තමන් නගර බැංකුවෙහි සභාපති ලෙස කටයුතු කළේ නම් එම හිග මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් 2022 වර්ෂය අවසන්වීමට පෙර තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා අවසන් කිරීමට සැලසුම් කොට තිබූ බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *