ගම්පහ රෝහලේ සුළු සේවකයෙකුට කොවිඩ්

ගම්පහ රෝහලේ සුළු සේවකයෙකුට ද කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හදුනාගෙන තිබේ.

එම පුද්ගලයා මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *