ගම්පහ ගිනි නිවීම් ඒකකය ලොකු කරන්න— නගරවාසීහු ඉල්ලයි.

ගම්පහ මහ නගර සභාවට අයත් ගිනි නිවීම් ඒකකය මගින් ඉටු කරනු ලබන සේවාවට අනුව එම ඒකකය වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව නගරවාසීහු පවසති.

කොළඹ – මහනුවර අතර පවතින ගම්පහ ගිනි නිවීමේ ඒකකය ප්‍රධාන ඒකකයක් වන අතර මෙමගින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන 11 කට අයත් බල ප්‍රදේශයන්හි හදිසි ගිනි ගැනීම්, ගංවතුර තත්ත්වයන් මෙන්ම රිය අනතුරු වැනි අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රභූ ආරක්ෂාව සඳහාද අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටත හදිසි අවශ්‍යතාවන්හිදී පියවර ගැනීම සිදු කෙරේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි නිදහස් වෙළඳ කලාප හතරෙහි මෙන්ම අවිස්සාවේල්ල වෙළඳ කලාපයෙහි හදිසි අවශ්‍යතාවන්හිදී පියවර ගැනීම සිදු කෙරෙන්නේද මෙම ඒකකය මගින් වීම මත අවශ්‍ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම අවශ්‍ය වී තිබේ.

මෙම ගිනි නිවීමේ ඒකකය සම්බන්ධයෙන් කළ සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වූයේ මීට වසර විස්සකට පෙර ආරම්භ කොට ඇති මෙහි දැනට ගිනි නිවීමේ රථ තුනක් , ජල බවුසර් එකක්, ගිලන් රථ එකක්, ආපදා රථ එකක් සහ කැබ් රථයක් පමණක් පවතින අතර මේ වන විට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල සහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටත සිදු කරනු ලබන සේවාවට සරිලන අයුරින් තවත් ගිනි නිවීමේ රථ දෙකක් , ජල බවුසර් දෙකක්, ගිලන් රථ එකක් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැනට සිටින 52 සංඛ්‍යාව 70 දෙනෙකු දක්වා වැඩි කිරීම ඇතුළු අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ලීම සිදුවිය යුතු බවය.

හදිසි ගින්නක් ඇතුළු ඕනෑම හදිසි අවශ්‍යතාවන්හිදී සේවය සැලසීම පිනිස ගිනි භටයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දවසේ පැය 24 පුරා සූදානමින් සිටිය යුතු අතර ඒ සදහා ඇති රැදී සිටීමේ ස්ථානයේ පවතින පහසුකම්වලද ඇත්තේ කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන ඉතා අඩු මට්ටමකි.

මෙම ඒකකය මගින් සැපයෙන සේවාවන්ට අනුව වර්තමානයට සරිලන අයුරින් පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම කෙසේ විය යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් ගිනි නිවීම් ඒකකයෙහි ස්ථාන භාර නිලධාරී සී.එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතාගෙන් විමසූ අතර සපුරාගත යුතු අවශ්‍යතා පිළිබඳව පුරපති වරයා වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇති බැවින් ඔහුගෙන් ලබා ගැනීම සුදුසු බව ප්‍රකාශ කළෙන් ගම්පහ පුරපති එරංග සේනානායක මහතාගෙන් කළ විමසිමේදී අදහස් දැක්වූයේ මෙලෙසිනි.

“ගම්පහ ගිනි නිවීමේ ඒකකය මගින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය මෙන්ම ඉන් පිටත පවා ගිනි නිවීම් ඇතුළු හදිසි අවශ්‍යතාවයන් දී විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබන්නේ විවිධ අඩුපාඩු මධ්‍යයේයි.

මෙලෙස ලබාදෙන සේවාවට අනුව දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය 70 දෙනෙකු දක්වා වැඩි විය යුතු අතර බස්නාහිර පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් බදවා ගැනීම සහ උසස්වීම් නවතා ඇති බැවින් ගැටළුවක්ව පවතිනව. අඛණ්ඩව රැදී සිටින ගිනි භටයින් සදහා නේවාසිකාගාරයක් අලුතින් ඉදිකළ යුතුව තිබෙනව. මෙහි උප ඒකකයක් යක්කල හෝ බෝගමුව ප්‍රදේශයේ නුවර මාර්ගය ආසන්නව ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කොට තිබෙනව. ඒකකය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා ඇතත් ප්‍රතිචාර නොමැති නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අවධානයට යොමු කොට අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනව. “


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *