කො‍රෝනා ආසාදිතයෙක් නිසා සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සති දෙකකට වසා දමයි

කො‍රෝනා ආසාදිතයෙක් නිසා සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සති දෙකකට වසා දමයි

සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලේ 21 වන මහලේ සේවය කළ අයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වු බව තහවුරු වී ඇතැයි සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණෙන අයගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සඳහා අද(30) සිට සති දෙකක කාලයක් තාවකාලිකව වසා දමන බව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

කන්සියුලර් රාජකාරි සඳහා පහත දුරකථන අංක ඇමතිය හැකියි.

+65 874 140 11/ +65 865 467 59

ඊමේල් ලිපිනය – slhcs@lanka.sg

විගමනික සේවකයින් සහ ගෘහස්ථ සේවයේ නියුතු සේවිකාවන් සඳහා පහත දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැකියි.

+65 849 817 85 / +65 918 102 57

ඊමේල් ලිපිනය – lypathi@lanka.com.sg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *