කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය ඇඳිරි නීතිය දිගටම

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය ඇඳිරි නීතිය නැවත දිගටම -සෙසු ඒවා හෙට උදේ 6.00 ට ඉවත් කර සවස 4.00ට යළි අප්‍රේල් 20 වන සඳුදා පෙ.ව 6.00 තෙක්

වෛරස ව්‍යාප්තිය සලකන විට ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දන්වනතුරු දිගටම බලාත්මකව පවතින බව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සෙසු සියළු දිස්ත්‍රික්කවල පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හෙට (16) බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 6.00 ට ඉවත් කර සවස 4.00ට යළි පනවනු ඇත.
එම දිස්ත්‍රික්කවලට සවස 4.00 ට යළි පැනවෙන ඇඳිරී නීතිය අප්‍රේල් 20 වන සඳුදා පෙ.ව 6.00 තෙක් බලපැවැත්වෙන බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.

20 වනදා උදේ 6.00න් පසු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකවීම පිළිබඳව පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *