කොරෝනා.. 43 ට නගි–. අද දිනයේ පමණක් 16යි..

කොරෝනා.. 43 ට නගි–. අද දිනයේ පමණක් 16යි..

තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 09 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 43 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

අද දිනය තුළ පමණක් කොරෝනා රෝගීන් 15 දෙනකු වාර්තා වීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *