කොරෝනා සමග බැඳුණු බවට මෙතෙක් හඳුනා නොගත් සැකකරන ළමයින්ට බලපාන වෛරසයක් එංගලන්තයේ පැතිරේ

කොරෝනා සමග බැඳුණු බවට මෙතෙක් හඳුනා නොගත් සැකකරන ළමයින්ට බලපාන වෛරසයක් එංගලන්තයේ පැතිරේ

කොරෝනා සමග බැඳුණු බවට සැකකරන, නමුත් මෙතෙක් හඳුනා නොගත් වෛරසයක් ලන්ඩන් සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ ළමයින්ට බලපා ඇති බවට වෛද්‍යවරු අනාවරණය කර ඇතැයි මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පැවසීය.

මෙම තත්ත්වය දැනට සති තුනක කාලයක පමණ සිට වාර්තා වන බවත්,මෙය කොරෝනා වෛරසය සමග බැඳුණු සංකූලතාවක් ලෙස වෛද්‍යවරු සැකකරන බවද මහාචාර්යවරයා කියයි.

ලන්ඩන්හි දැන් තත්ත්වය අනුව එම වෛරසය සිරුරේ අවයව පද්ධති ගණනාවකට බලපානවා. මූලික වශයෙන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට සහ හෘදයට කරන බලපෑම සොයාගෙන තිබෙනවා.

මෙය හඳුනා නොගත් කොරෝනා සමග බැඳුණු වෛරසයක්ද, කොරෝනාවලට වඩා වෙනස් වෛරසයක්ද යන්න මෙතෙක් ප්‍රකාශ වී නැහැ යැයි මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන වැඩිදුරටත් පවසයි.

උපුටා ගැනිිම-අරැණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *