කොරෝනා පාලනයට රජයට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය උපකරණ සියලු බදු වලින් නිදහස්

කොරෝනා පාලනයට රජයට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය
උපකරණ සියලු බදු වලින් නිදහස්

කොවිඩ් 19 හෙවත් කොරෝනා වසංගතය
පාලනය කිරීම සදහා රජයට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය
උපකරණ හා උපාංග සියලු බදු වලින් නිදහස්

කොවිඩ් 19 හෙවත් කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා
රජයට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය උපකරණ හා උපාංග සියලු බදු වලින්
නිදහස් බව කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා
ගුවන් සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා
දෙන්නේ ඊට අදාළව ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කිරීමට පියවර
ගෙන ඇති බවයි.
ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුව, ත්‍රිවිධ
හමුදාව හා පොලීසිය කොවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය කිරීමේ ජාතික
මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබා දිමට හෝ ප්‍රදානය කිරීමට ගෙන්වනු
ලබන සෞඛ්‍ය උපකරණ හා උපාංග සියලුම බදු වලින් නිදහස්
කෙරේ. ඒ අනුව එම උපකරණ හා උපාංග ගෙන්වීමේ දී රේගු බදු හා
ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බද්ද , සෙස් හා වැට් බදු ඇතුළු සියලු බදු
වලින් නිදහස් වන බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන්
කරයි.
මෙම බදු සහන මෙම වසරේ දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමි වන බව
බවසන ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කළේ ආයෝජන
මණ්ඩලය සමග ගිවිසුමගතව ඇති කර්මාන්තකරුවන්ට ද මෙම
සහනය සැලසෙන බවයි. මීට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද කැබිනට්
මණ්ඩලයේ දී අනුමත වී තිබේ. අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඇමති

මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි. එම
කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව සැකසුණු ගැසට් නිවේදනයට තමන් පසුගිය
සතියේ අත්සන් තැබු බව ද ඇමතිවරයා කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *