කොරෝනා තව නගි.

කොරෝනා තව නගි.

ඊයේ පෙරවරු 10.00 සිට මේ දක්වා තවත් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයන් 05 දෙනකු වාර්තා වී ඇත

එම පිරිස සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 2074 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *