කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 248 ක් දක්වා ඉහළට

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 248 ක් දක්වා ඉහළට

ඔලුවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් තිදෙනෙකු හා රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ ස්වංනිරෝධානයට ලක් කළ අයෙකු කොවිඩ් -19 ආසාදිත බවට හඳුනා ගැනීමත් සමඟ මෙරට ආසාදිතයින් ගණන 248ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *