කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 107 දක්වා ඉහළට

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 107 දක්වා ඉහළට

කොරෝනා වෛරසය ආසාදන වූ තවත් පුද්ගලයෙක් මෙරටදී හැදුනා ගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටින් වාර්ථා වන මුළු ආසාදිතයන් ගණන 107 දක්වා ඉහළ යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *