කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1068 දක්වා ඉහළට

කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1068 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1068 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය පවසයි.

මේ වන විට නව ආසාදිතයන් 09 දෙනෙකු හමුවීමත් සමඟ මෙම අගය ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *