කොරෝනා අසාදිතයන්ගේ ගණන 1,923 දක්වා ඉහළට

කොරෝනා අසාදිතයන්ගේ ගණන 1,923 දක්වා ඉහළට

අද (17) දිනය තුළ කොරෝනා අසාදිතයන් 08 දෙනකු හඳුනාගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන කොරෝනා අසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,923 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *