කොඩිවිනයක් නිසා ඇමති රැස්වීම අලකලංචියක් වෙයි……..

කොඩිවිනයක් නිසා ඇමති රැස්වීම අලකලංචියක් වෙයි……..

ගාල්ල අක්මීමන දී කොඩි විනයක් නිසා ඇමති එක් වු රැස්වීමේ දී මන්ත්‍රි පරලවෙයි !

මහා ගාලගොට්ටියක් හට ගනියි.

මැරවරයෝ බැනර් කපයි.පොලිසිය යොදවා මන්ත්‍රිවරුන්ට රැස්වීමට යන්නට එපා යැයි බලපෑම් කරයි.

සිංහරාජයේ අලි ගැන මහා ආන්දොලනයක් ඇති කාලයක හරි පුදුම අක්මීමන ආසනයේ අලි අලි කාකොට ගත්තා වු අමුතුම කතාන්දරයකි මේ.

මම අනවිණ කොඩිවින හෝ පොල් ගහනවාට හදි හූනියම් කරනවාට බය නෑ යැයි, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එජාප අක්මීමන ප්‍රධාන ආසන සංවිධායක විජේපාල හේට්ටිආරච්චි මහතා කියයි.

ඒ මහතා එසේ (16 දින) පැවසුවේ අක්මීමන ආසනයේ ඉඩම් ඔප්පු සම්බන්ධයෙන් පැවැති රැස්වීමක දී ය.මෙම අවස්ථාවට ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිවරයා ද එක්ව සිටියහ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එජාප අක්මීමන ප්‍රධාන ආසන සංවිධායක විජේපාල හේට්ටිආරච්චි මහතා මෙසේ ද කීය.

ජනතා සේවාවන් සිදු කිරිමේ දි මට විවිධ අභියෝග තියනවා.සමහරු මම සංවිධායක කමින් එළවන්න කටයුතු සිදු කරනවා.මට විරුද්ධව පොල් ගහනවා බටදුව පැත්තක සොහොනක තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ.පොල් ගහන්න ගහන්න මම ඉස්සරහට යනවා. කොඩිවිනත් කළා. එහෙම කොඩිවින කළ ඇත්තෝ මේ මාගේ වේදිකාවේ මේ මේ ඉන්නවා. මේ වේදිකාවේම ඉන්නවා. මම මේ අයව එලවන්නේ නෑ. මම එහෙම කරන්නේ නෑ.පොල් ගැහුවාට කොඩිවින කළාට මම අපි බය නෑ. මම කියන්නේ එන්න කියලා.අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න ජනතාවට සේවය කරන්න.එජාප මන්ත්‍රිවරු මේ අය වැඩ කරන්න එන්න එජාප සංවිධායක එක්ක එකයි කතාන්දරය.මම පක්ෂය ආරක්ෂා කළා හෙයෙමුම් කළා මම වැනුනේ නෑ. මම පක්ෂය ආරක්ෂා කළා.මම කවර පක්ෂයක සියිත් මට කොන්දක් තියනවා යුක්තිය ඇත්ත වෙනුවෙන් මම ජීවිතය උනත් ජූජා කරන්න ලෑස්තියි කියලා මම කියන්න කැමැතියි.මම පෙත්සම් කොඩිවින වලට තර්ජනවලට මම බය නෑ.මම මේ ජනතාවට සේවය කරනවා. සංවර්ධන වැඩ කළායින් පස්සේ හෙට මරුනත් කමක් නෑ.මට ඇමති කම් නියෝජ්‍ය ඇමති කම් නෑ .මට තියෙන්නේ වැඩ කරන්න මම මේ කාලය තුළ රුපියල් කෝටි එක්දහස් හයසීයක වැඩ කරලා තියනවා. මම මේ අවුරුදු පහෙන් පස්සේ ගෙදර යන්න උනත් සුදානම් කියලා කියන්න හැකියි.

අක්මීමන ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු එජාප මන්ත්‍රි ලක්මන් හේවගේ මහතා.

අපි ආවේ මේ උත්සවයට ගයන්ත ඇමතිතුමා කියපු නිසා අපිට ජනතාව ජන්දය දුන්නා ඒ නිසා ජනතාට ප්‍රතිලාභ දෙන මේ වාගේ වැඩ සටහනකට එන්න කියලා කීවාම අපි ආවා.කොඩිවින කළාය කියනවා අපි මේ මන්ත්‍රි තුමාට අපි කියන්නේ පිස්සෝ කල බල උනාට දොස්තරලා කළ බල වෙන්නේ නෑනේ.

අපි මේ අරගලය ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රිට විරුද්ධ වු අරගලය දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි දිගටම පොල් ගහනවා ගුරුකම් කරනවා. ඒ අභියෝගයත් අපි භාර ගන්වා.ගුරුකම් වලට අභියෝග කරන්න ආවොත් අපි ඒ දේවල්ද කරනවා.එතුමා ඉස්සරහට යනවා කියනවා. අපි කියන්නේ වේගයෙන් ඒ අවා වාගේම පස්සටත් ඒවී කියලා කියන්න කැමැතියි.මේතුමා අපිට දිගින් දිගටම මට විතරක් නොවෙයි සියලුම දෙනාට අසාධාරණයක් සිදු කරනවා.එජාප අයටම හානි සිදුකරනවා.අපි පාරම්පරික එජාප අය අපි ඒ නිසා ඇමතිතුමෙක් එජාප එනවිට ආරාධනා තිබුනත් නැති උනත් සහභාගි වෙනවා.

අක්මීමන ප්‍රාදේශිය සභාවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රි කමල් පෙරේරා මහතා.

එජාප අක්මිමන නරුම මන්ත්‍රිවරයා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එජාප අක්මීමන ප්‍රධාන ආසන සංවිධායක විජේපාල හේට්ටිආරච්චි නරුමයා පොලිසිය යොදවලා මට වාරණ නියෝගයක් කර තිබුණා. කුමන හේතුවක් උඩ හෝ මේ රැස්විමට එන්න එපා කියලා.මම ගයන්ත කරුණාතිල ඇමතිතුමට සුභපතා බැනරයක් දැම්මා. නමුත් විජේපාල නරුම මන්ත්‍රිවරයාගේ මැරවරයෝ බූරුවෝ වාහනවලින් ඇවිත් මේ බැනර්ය කපා විනාශකර ගියා.

මේකද යහපාලනය ඇමතිකෙනෙක් එක්වන රැස්විමකට මන්ත්‍රිකෙනෙක් ට එන්න බැරිනම් මේකද යහපාලනය කියලා මම අහන්න කැමැතියි.අපි දුක් විදලා මේකට අවුරුදු 20ක් දුක් විදලා ආණ්ඩුක් පත්කර ගත්තේ කියලා අපි රනිල් , මෛත්‍රීගෙන් අහන්න කැමැතියි. මහින්දරාජපක්ෂ ඒකාධිපති වියරුවට විරුද්ධව අපි ආණ්ඩුක් හැදුවේ මේකටද කියා අපි අහනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *