කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා කෙරේ.

කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා කෙරේ.

කොරොනා නිසා කුලියාපිටිය හුදෙකලා කෙරේ. කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට හුදෙකලා කරන බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා නිවේදනය කළා.

මෙම ප්‍රදේශයේ කොරෝනා සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. සෞඛ්‍ය අංශ ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කළා. පවත්නා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය මෙසේ හුදෙකලා කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *