කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩිම ගෑස් ටර්බයිනය

කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩිම ගෑස් ටර්බයිනය–

 

ජර්මනියේ සිමන්ස් (SIEMENS) සමාගම නිපදවන මෙගාවොට් 296 ක ධාරිතාවයකින් යුතු SGT6-8000H නම් ගෑස් ටර්බයිනයේ ඡායාරූපයක් තමයි රූප සටහන් මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ . මෙය දිගින් මීටර් 11 ද උසින් සහ පළලින් මීටර් 4.6 ක්ද වනවා. මෙහි බර කිලෝග්‍රෑම් 286,000ක්. සීමන්ස් සමාගම ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට මෙය තමයි දැනට ලෝකයේ ඇති ඉහළම කාර්යක්ෂමතාවක් ඇති ගෑස් ටර්බයිනය. මෙහි කාර්යක්‍ෂමතාව 60%ක් පමණ වනවා. මෙය මෙම ඉහල ක්‍ෂමතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ සංයුක්ත-චක්‍ර ආකාරයට (combined cycle mode) ක්‍රියාත්මක වන විට. සංයුක්ත-චක්‍ර හෙවත් combined cycle ගෑස් ටර්බයිනයක ගෑස් ටර්බයිනයක් සහ හුමාල ටර්බයිනයක් එකිනෙක හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙහිදී ගෑස් ටර්බයිනයෙන් පිටවන ඉහල උෂ්ණත්වයේ ඇති වාතය භාවිතා කර තමයි හුමාලය නිපදවන්නේ. මේ නිසා ගෑස් ටර්බයිනය තනිවම ක්‍රියාත්මක වන විටදී සිදුවන තාප ශක්ති හානිය අඩු වෙනවා. මෙම ගෑස් ටර්බයිනයත් තනිවම ක්‍රියාත්මක වන විට එහි කාර්යක්‍ෂමතාවය 40%ක් පමණයි. මෙහි ගෑස් ටර්බයිනයේ පිටාර වායුවේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 630ක් පමණ වනවා. මෙතරම් උණුසුම් පිටාර වායුවේ ඇති තාප ශක්තියෙන් කොටසක් තමයි හුමාල ටර්බයිනය හරහා යත් විදුලිය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ.

ලෝකයේ ඉහලම කාර්යක්‍ෂමතාව තිබෙන ගෑස් ටර්බයිනය වන මෙහි කාර්යක්‍ෂමතාවයත් 60%ක් පමණයි. දහන ක්‍රියාවක් මගින් විදුලිය උත්පාදනය කරන විට මෙම ගැටලුව තිබෙනවා. එහි කාර්යක්ෂමතාව ඉහල නැංවීම ඉතා අසීරුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි සෛද්ධාන්තික ක්‍රියාවලියක් සැලකුවොත් සියලුම ශක්ති හානි ශුන්‍ය ලෙස සලකා එහි කාර්යක්‍ෂමතාවය 100% අගයට ලඟා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාපගතික පද්ධතියක සෛද්ධාන්තික කාර්යක්ෂමතාවයවත් 100% සීමාවට ලඟා වන්න බැහැ. තාපගති පද්ධතියකට ලබා ගත හැකි උපරිම කාර්යක්‍ෂමතාවය හෙවත් එහි සෛද්ධාන්තික කාර්යක්‍ෂමතාවය “කාර්නෝ කාර්යක්‍ෂමතාවය” හෙවත් Carnot efficiency ලෙසින් හඳුන්වනවා. මෙම සෛද්ධාන්තික උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය සාමාන්‍යයයෙන් 70% -80% වැනි අගයක් ගන්නවා. මෙය තාපගති විද්‍යාවේ ඇති ප්‍රයෝගික සීමාවක්. තාපගති විද්‍යාවේ දෙවන නියමය ඉගෙන ගත් කෙනෙකුට මෙය පහසුවෙන් තේරුම් යාවි.

පොසිල ඉන්ධන මතම යැපෙමින් දිනෙන් දින ඉහල යන බලශක්ති ඉල්ලුමට සරිලන ලෙසින් සැපයුම ලබා දෙන විට සිදුවන පරිසර විනාශය අපමණයි. මේ නිසා තමයි අද ලෝකයේ බලශක්ති විෂය ක්ෂේස්ත්‍රය ඉතාම ඉහල අවධානයකට යොමු වුනු සහ දැවැන්ත ලෙසින් ආයෝජන සිදු කරන විෂය ක්ෂේස්ත්‍රයක් බවට පත්වී තිබෙන්නේ. මේ ගැන අපි වෙනම සාකච්චා කරමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *