කාන්තා සිරුර ප්‍රදර්ශනය කීරීම ඉස්ලාමීය සාරධර්ම වලට පටහැණියි – පාකිස්තානය රුපලාවන්‍ය ප්‍රදර්ශන තහනම් කරයි

ඉස්ලාමාබාද් මහාධිකරණය (IHC) මිස් වීට් පාකිස්තාන රුපලාවන්‍ය ප්‍රදර්ශනය  තහනම් කිරීමට නියෝග කර තිබෙනවා.

ඒ පකිස්ථානය තුළ රූප සුන්දරී ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම තහනම් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් පාකිස්තාන් ඉස්ලාමීය සංවිධානයක් මහාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

කාන්තා සිරුර ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීම ඉස්ලාමීය සාරධර්ම වලට පටහැණි බව පවසමින්  ‘ෂුහදා’ පදනමේ සභාපති තාරික් අසාද් විසිනුයි මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. ලිංගික ආකර්ෂණය ඇති කිරීම සඳහා කාන්තා ප්‍රදර්ශන වලදී ඔවුන්ගේ සිරුරේ රෝම ඉවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටීම  ඉස්ලාම් ෂරියා නීතියට පටහැණි බවයි ඉස්ලාමීය පූජක මවුලානා අබ්දුල් අසීස් පවසා තිබෙන්නේ. පෙත්සම්කරුගේ ස්ථාවරය වූයේ ඉන්දියානු සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හේතුවෙන් රූපවාහිනී ප්‍රදර්ශන තහනම් කළ යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *