කරුණා අම්මාන් නඩුවෙන් නිදහස්

රුපියල් කොටි 09කට අධික වටිනාකමකින් යුතු රජයේ වහනයක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන කරුණා අම්මාන් අදාළ නඩුවෙන් නිදහස් කර තිබෙනවා.

ඒ අදාළ නඩුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරනේයේදී අද (30) කැඳ වූ අවස්ථාවේදීයි. මේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා  වනවිටත් අදාල වහනය සහ ලියකියවිලි භාරදී ඇතිබව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව අදාළ චෝදනා කරු වන හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිදහස් කරන ලෙස ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්තුමා නියෝග කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *