කතානායකට එරෙහිව පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කෙරේ. ..

කතානායකට එරෙහිව පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කෙරේ.
..
ජනාධිපතිවරයා විසින් විසුරුවා තිබූ පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසු යලි කැඳවීම නීති විරෝධී යයි ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත.

මෙම පෙත්සම ගොනු කර ඇත්තේ රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා විසින් වන අතර කතානායක, නීතිපති, පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් මෙහි වග උත්තරකරුවන් කර ඇත.

පෙත්සම්කරු සදහන් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරවීමේ නියෝගය අත්හිටුවීම පමණක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කර ඇති බවත් එවන් තත්වයකදී පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම නීති විරෝධී බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *