ඒකාබද්ධයේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වටරවුම තාවකාලිකව වසා දමයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අතුරු කමිටු වාර්තාවට විරෝධය පළකරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මේ වන විට විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වටරවුම තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. මෙහෙතුවෙන් බත්තරමුල්ල අවට දැඩි වාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී ඇති බවයි Lanka ABC News වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *