එජාප කැරැල්ලක් …….

එජාප කැරැල්ලක් …….

කැරලි ගහලා පොඩ්ඩක් කෑගහලා, නායකයා එලවන්න පොඩි සද්ධයක් දැම්මාම ඇමති කම් හම්බ වෙන ලෝකය එකම පක්ෂය එජාපය පමණක් බව දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්න සාලිය මෙන්ඩිස් මහතා පවසයි.

13 දින ගාල්ලේ දී මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු ඒ මහතා මෙසේ ද පැවසීය.

ඒකාලේ අපේ ආණ්ඩුව තියන කොට උඩ පැන්නා ඇමති කම් වැඩියි කියලා. ඒ කාලේ ඇමති වරු වැඩක් කරා. වගකීමක් පවරලා තිබුණා. අද කිසි දෙයක් නෑ. ඉන්න ඇමතිලාට වත් වැඩක් නෑ. තවත් ඇමති පට්ටම් දෙනවා. මේ ඇමතිලාට අවම වශයෙන් ලක්ෂ 10 කට වැඩි ගානක් යනවා මාසයකට නඩත්තුවට. අළුතින් ඇමති ලා පත් කරලා රටට කිසිම වැඩක් නොකර අහිංසක මිනිස්සුන්ට බදු ගහනවා. ලෝකයේ තරඟෙට බදු ගහන තරඟෙට ඇමතිලා පත් කරන මේ වගේ ආණ්ඩුවක් තවත් නැතිව ඇති. කොච්චර ඇමතිවරු පත් කරත් වැඩක් නෑ. වගකීමක් ගහන්න මිනිහෙක් නෑ. දකුණේ වසංගතයක් පැතිරෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න කිසි කෙනෙක් නෑ. මහ අදවල් මිනිස්සු මරණවා. පන්සල් වලට ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට පවා වෙඩි තියලා යන තත්වයකට අද රට පත් වෙලා. ඒ වා ගැන වගකියන්න කිසි කෙනෙක් නෑ හැබැයි අළුත් ඇමතිවරු නම් ඕන තරම් ඉන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *