එජාපය නීතිගරුක පක්ෂයක්. දැන් රාජිත කළ යුත්තේ ඔහුගේ නිර්දෝෂිභාවය ඔප්පු කිරීමයි– ආචාර්ය ධනවර්ධන ගුරුගේ

එජාපය නීතිගරුක පක්ෂයක්. දැන් රාජිත කළ යුත්තේ ඔහුගේ නිර්දෝෂිභාවය ඔප්පු කිරීමයි– එජාප ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක (බියගම ප්‍රධාන සංවිධායක) ආචාර්ය ධනවර්ධන ගුරුගේ

රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ඇප අද අවලංගුයි . ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස කුමක්ද?

මෙි එජාප ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක (බියගම ප්‍රධාන සංවිධායක) ආචාර්ය ධනවර්ධන ගුරුගේ මහතාගේ අදහස්

මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වසර පනහක පමණ පෙර සිට දේශපාලන කටයුතුවල නිරතව සිටිනවා. අද දින ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මහාධිකරණය නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඇප මත නිදහස් කිරීම දෝෂ සහගත බවත් එමනිසා ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස.

මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙකු වශයෙන් මට කියන්නට පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිතරම නීතිගරුක පක්ෂයක්. ඒ වගේම නිතරම නිතියට ක්‍රියාත්මක වන පක්ෂයක්. ගරු අධිකරණයේ තීන්දුව හරි හෝ වැරදි හෝ එය පිළිගෙන ඉන් අනතුරුව රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා කළ යුත්තේ වැරදි තාවයක් තිබේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කිරීම එම නියෝගය වැරදි බවට.. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමයි..එවිට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් සාධාරණ තීන්දුවක් ඔහුට ලැබේවි.

රටේ නීතිය තමයි මහේස්ත්‍රාත් තුමා විසින් නියෝගයක් දුන්නා රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමාට ඇප ලබා දෙමින්. රජය කරලා තියෙන්නේ නීතිපති හරහා එම තීන්දුවට අතෘප්තිමත් වෙලා මහාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මහාධිකරණයට. එම තීන්දුව දෝෂ සහගත තිබෙනවා එමනිසා එම තීන්දුව අවලංගු කරලා නැවත රාජිත සේනාරත්න ගරු අමාත්‍යතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා දැන් රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා අර නීතිපතිතුමා කළා වගේ දාලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපෑලක් දාලා එම ඇපෑල තුළින් තමන්ගේ නිර්දෝෂිභාවය ප්‍රකාශ කරල ඇප ලබාගැනීම තමයි එතුමාට කළ හැක්කේ.. අපි නීතිගරුක වෙන්න ඕනේ අධිකරණ තීන්දුව ගරු කරන්න අවශ්‍යයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *