එජාපයේ අලුත් නියෝජ්‍ය නායකකම අර්ජුන රණතුංග ට ????

එජාපයේ අලුත් නියෝජ්‍ය නායකකම අර්ජුන රණතුංග ට ????

එක්සත්ජාතිකපක්ෂයේ සමඟි ජන බල වේගයෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින 99දෙනකුගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වය සහ තනතුරු අහෝසි කිරීමත් සමඟ එම පක්ෂයේ ඉහළ පෙළේ තනතුරු රැසක් පුරප්පාඩු වී තිබෙනවා. එයින් ප්‍රධාන තනතුර වන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දැරූ නියෝජ්‍ය නායක තනතුරයි. ඒ අනුව මේ වනවිට එම තනතුරට සුදුස්සෙක් පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙහි ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡා ඇති වෙමින් තිබෙනවා. එම තනතුර සඳහා දැනට යෝජනා වී ඇති නම් වන්නේ හිටපු කථා නායක කරු ජයසූරිය, හිටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග, හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක, හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක සහ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන යන මහත්වරුන් වනවා. මේ අය අතරින් දැනටමත් රවී කරුණානායක සහ කරු ජයසූරිය යන මහත්වරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උපසභාපති ධුර හොඹවන අතර නවීන් දිසානායක මහතා ජාතික සංවිධායක ධුරයේ කටයුතු කරනවා. හිටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පසුගිය මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූයේ අලියා ලකුණින් ස්වාධීනවයි. ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකයෙක් වූයේ නැහැ. කෙසේනමුත් ඔහුට ද ඉදිරියේදී සුදුසු ක්‍රම අනුගමනය කරමින් එක්සත් ජාතිකපක්ෂයේ ඉහළම තනතුරක් ලැබෙනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කරනවා. එසේම දැනට පුරපුපාඩු වී තිබෙන පක්ෂයේ සභාපති සහ ආසන සංවිධායක ධුර රැසක් ඉදිරියේදි පුරවනු ඇතැයිද වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *