එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය පාර්ලිමේන්තු ඉහල මහලට මැරවරයන් කැදවයි.. සබාවට පහර දෙයි..

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය පාර්ලිමේන්තු ඉහල මහලට මැරවරයන් කැදවයි.. සබාවට පහර දෙයි..

..
අද පාර්ලිමේන්තුව සැසිවාරයේදී ඉහල මාලයට මැරවරයන් ගෙන්වා තිබූ බව ඇමති සුසිල් පේ‍්‍රම්ජයන්ත් මහතා සදහන් කරයි.

ඔවුන් සතුව පාර්ලිමේන්තුවේ හැදුනුම්පත් නොතිබූ බවත් ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ ඉහල සිට යම් යම් දෑ වලින් සභාවට දමා ගැසූ බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

මෙම පිරිස එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් කැදවන ලද මැරවරයන් බවත් ඔවුන් කවුදැයි හෙලි කරන්නැයි කතානායකවරයාට කියා සිටින බවද ඔහු පැවසීය.

කතානායකවරයා අද නීති විරෝධීය රීති විරෝධීව ස්ථාවර නියෝග නොතකා කටයුතු කල නිසා අද මෙම තත්වය ඇති වූ බවද කී ඔහු කතානායකවරයා එසේ කටයුතු කරන තාක් පාර්ලිමේන්තව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වනු ඇතැයිද ඔහු සදහන් කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *