නිමල් ලාන්සා ගම්පහ අඹන්විට දී සජිත් ප්‍රේමදාසට අභියෝග කරයි

නිමල් ලාන්සා ගම්පහ අඹන්විට දී සජිත් ප්‍රේමදාසට අභියෝග කරයි

පසුගියදා කාදිනල්තුමාට අපහාස කළ හරින් ප්‍රනාන්දුව සමගි ජන බලවේගය මගින් ජාතික ලෑස්ති යෝජනා කර ඇතැයිද පුලුවන්නමි ඔහුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රි ධූරය ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව රටට ප්‍රකාශ කරන ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට නිමල් ලංසා මහතා අභියෝග කරයි.

ඔහු මෙම අභියෝගය එල්ල කළේ ගම්පහ අඹන්විට ප්‍රදේශයේ පැවති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ජන හමුවකදීය

වැඩි විස්තර සඳහා කතාව නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *