ඊයේ දිනයේ සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 458 ට නගී

ඊයේ දිනයේ සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 458 ට නගී

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරට ) පස්වරු 9.55 වනවිට තවත් ආසාදිතයන් 171 දෙනෙකු එක් වී තිබේ. එම පිරිසත් සමග අද දිනය තුළදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 458 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

රාත්‍රියේදී හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සියලු දෙනා පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරෙහි ආශ්‍රිතයෝ වෙති.

මේ දක්වා මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරෙහි සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 17,265 ක් වූ අතර අද රාත්‍රියේදී හඳුනාගත් පිරිස සමග එම අගය 17,436 ක් විය.‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *