ඊයේ දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 5ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 5ක්

ByLankaVoiceTVNovember 13, 2020012FacebookTwitter

දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 5ක් වාර්තා වු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් මරණ ගණන 53කි.

මේ අතර අද දිනයේ මියගිය පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *