ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 472ක්

ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 472ක්

ඔවුන් සියලුදෙනා මීට පෙර හඳුනාගත් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව, දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 472ක් වාර්තා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *