ඊයේ කොරෝනා මරණ 05ක්.

ඊයේ කොරෝනා මරණ 05ක්..

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 05 දෙනෙකු මිය ගිය බව රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි.

ඒ සමගින් මෙරට කොරෝනා මරණ 129 දක්වා ඉහල යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *