ඉමදුව රෝහල ගිලන් රථය නොමැති ලෙඩ වෙයි!.

ඉමදුව රෝහල ගිලන් රථය නොමැති ලෙඩ වෙයි!.

ඉමදුව දිසා රෝහගේ ගිලන් රථය අක්‍රය වීම නිසා මහජනතාවට මහත් පිඩාවක් පවතින බව ඉමදුව සම්බන්ධිකරණ රැස්වීමේ දී ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ එජනිස මන්ත්‍රි උදාන කුසුම්සිරි මහතා පැවැසීය.

ඒ මහතා එසේ පැවසුවේ ඉමදුව සම්බන්ධිකරණ රැසවීමේ දීය.ඒ අද 10 වන දන දීය. එය ඉමදුව සම්බන්ධිකරන කමිටුවේ සභාපති හබරාදුව එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක නිතිඥ තාරක නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉමදුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

ඉමදුව දිසා රෝහල කරාපිටිය රෝහල හැරුනු විට ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික් මායිමේ පිහිටා තියනවා. මේ නිසා යම් අනතුරක් හෝ රෝගියකු වහා රෝහල් ගත කරන්නට සිදුවුවහොත් ඉමදුව රෝහලට ගිලන් රථයක් නොමැතිව බරපතල ප්‍රශ්ණයක් ව තියනවා. මෙහිදි මෙම රෝහල් අයිතිව ඇත්තේ, දකුණු පළාත් සභාවටයි. මෙහි දී ප්‍රධාන ඇමතිවරයාගේ විෂය යටතේ,සෞඛ්‍ය විෂය තියනවා. ඒ අනුව,ඉමදුව දිසා රෝහලට ගිලන් රථයක් ලබා ගැනිම සදහා දකුණු පළාත් මහ ඇමති ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතාගේ අනුග්‍රහය මත ගිලන් රථයක් ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා කියන්න කැමැතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *