ඉපැරණි තාක්ෂණයේ ආවේගයෙන් උසස් තාක්ෂණයක් කරා

ලංකාවේ පමණක් නොව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක රැකියාවක්

ජනාධිපතිතුමා අතින් ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක් සඳහා මුල්ගල් තැබීම සහ ‘නිපුනි’ රැකියා බැංකුව ආරම්භ කිරීම නිමිත්තෙන් පසුගිය සිකුරාදා හිඟුරක්ගොඩ දී පැවැත්වුණු උත්සවයක් අමතා කතා කළ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාරය සරත් අමුණුගම, තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප අතීතයේදී ද විශිෂ්ට වාර්තා තබා ඇතැයි ප්‍රකාශ කළේය. රජරට වැව් බැදීම සඳහ භාවිතා කළ තාක්ෂණය එකල ලෝකයේ පැවති දියුණුම තාක්ෂණයක් වූ බවද සීගිරියේ යොදා ගත් තාක්ෂණයද එසේම වූ බවද සඳහන් කළ ඇමැතිවරයා එම ආදර්ශවලින් ආවේගයක් ලබා අප උසස් තාක්ෂණික සමාජයක් කරා දියුණුවීමට උත්සුක විය යුතු යැයි සඳහන් කළේය.

යෞවනයන්ගේ විරැකියා ප්‍රශ්නය විසඳීම සම්බන්ධයෙන් රජයට විශාල වගකීමක් ඇතැයි සඳහන් කළ ඇමැතිවරයා ඒ සඳහා එකම විසඳුම වන්නේ වර්තමානයේ රැකියා ස්ථානයට අවශ්‍ය වෘත්තීය සහ නව තාක්ෂණික දැනුම යෞවනයන් විසින් ලබා ගැනීම පමණක් යැයි ද ප්‍රකාශ කළේය. මේ අනුව කල්පනා කරමින් තම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම වෘත්තීය සහ තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනවලට බඳවා ගැනීම ලබන වසරේ සිට දෙගුණ කරන ලෙස තමා නියෝග කර ඇති බව ප්‍රකාශ කල ඇමැතිවරයා, එමෙන්ම එම ආයතනවල පාඨමාලා අන්තර්ජාතික මට්ටමට උසස් කරන ලෙසද තමා නියෝග කර ඇති බව හෙළි කළේය. ඒ අනුව එම ආයතනවලින් පුහුණුව ලබාගන්නට ලංකාවේ පමණක් නොව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක රැකියාවක් ලබා ගත හැකි වන බවද සඳහන් කළ ඇමැතිවරයා රජයේ අභිලාශය, කුමක් හෝ රැකියාවක් ලබාදෙනු වෙනුවට උසස් තාක්ෂණය මත පදනම් වූ හොඳ රැකියාවක් තරුණ තරුණියන්ට ලබාදීම බව ප්‍රකාශ කළේය.

එදින ආරම්භ කළ වෙබ් අඩවිගත ‘නිපුනි’රැකියා බැංකුව ගැන සඳහන් කළ ඇමැතිවරයා, එහි ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) සහතික 2වන පෙළ සිට 7වන පෙළ දක්වා ලබා ගත් සියලුදෙනාගේ යාවත් කාලීන කරනු ලබන තොරතුරු ඇතුලත් කරනු ඇති බවත්, එය ප්‍රයෝජනයට ගෙන සේවා යෝජකයන්ට කිසි අපහසුවක් නොමැතිව තමන්ට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ඇති සේවකයන් බදවා ගත හැකි වනු ඇති බවද ප්‍රකාශ කළේය. දැනටම ජෝන් කීල්ස්, මොබිටෙල් වැනි විශාල ආයතන NVQ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තන් රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමට සූදානමින් සිටින බව තමාට දැන ගන්නට ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

යෞවනයන්ගේ අභිවෘධිය ගැන දැඩි වුවමනාවකින් පසුවීම ගැන ද, රට නවීනත්වය කරා ගෙන යෑම සඳහා දෙන උසස් නායකත්වය ගැන ද ඇමැතිවරයා, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව ප්‍රශංසා මුඛයෙන් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *