ඇමරිකාව ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයි වැඩසටහන අත්හිටුවයි

ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වීමට අවසථාව ලබා දුන් ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයි වැඩසටහන අත්හිටුවීමට ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණයකර තිබෙනවා.

ඒ නිව්යෝර්ක් නුවරට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සැකකරු ග්‍රීන් කාඩ් ක්‍රමයට ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වුවෙකු බව අනාවරණය වීමත් සමඟයි.

ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයි වැඩසටහන අත්හිටුවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග කඩිනමින් ගන්නා ලෙස ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් එරට කොන්ග්‍රස් මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *