ඇමරිකාවට පහර දෙනවා – උතුරු කොරියාව නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

උතුරු කොරියානු හමුදාව නිවේදනයක්

ඇමෙරිකාවේ බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා ස්ථානගතකොට ඇති ගුවාම් වෙත මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ලකිරීම පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු වී ඇති බව උතුරු කොරියානු හමුදාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඇමෙරිකාවට අයත් ශාන්තිකර සාගරයේ ගුවාම් දුපත පිහිටා තිබෙන අතර මෙම දුපත ශාන්තිකර සාගර කලාපය තුළ යුදමය වශයෙන් මූලෝපායික  වැදගත්කමක් ඇති ස්ථානයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *