ඇමති ලන්සා දේවානි ගම්පහදි යළි හැප්පෙයි–නරඔන්න විඩියෝ සහිතයි

ඇමති ලන්සා දේවානි ගම්පහදි යළි හැප්පෙයි–නරඔන්න විඩියෝ සහිතයි

මීගමුව කලපුව සංවර්ධන කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිර්දේශය ලබා නොදීම හේතුවෙන් කලපු සංවර්ධනය අඩාලවී ඇති බවත් මේ හේතුවෙන් රුපියල් මිලියන 600 මුදලක් අපතේ යන තත්ත්වයකින් පවතින බවත් අද (30) පැවති ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී අනාවරණය විය.

ධීවරයින් 6000 ක පමණ පිරිසකට සහනයක් වන අන්දමින් කලපුව සංවර්ධනය කිරීම පිනිස වසර දෙකකට පෙර මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ නමුත් මීට අවශ්‍ය වන සංරක්ෂණ නිර්දේශය නොදීම ගැටළුවක්ව ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා මෙහිදී සදහන් කළ අතර මීට පිළිතුරු දෙමින් දිසා වන නිලධාරීනී දේවානී ජයතිලක මහත්මිය ප්‍රකාශ කොට සිටියේ කලපුවෙහි කඩොලාන පද්ධතියට දමා ඇති පස් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා තෙක් අවශ්‍ය නිර්දේශය ලබාදීමට නොහැකි බවය.

කලපු ව්‍යාපෘතිය වන අපරාධකරුවෙකුව සිටින බැවින් තමන් මෙම නිර්දේශය ලබා නොදෙන බව වන නිලධාරිනිය ප්‍රකාශ කළ අතර මීට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කර සිටියේ කඩොලාන පද්ධතියට පස් දැමීම වෙනත් කරුණක් බවත් මීගමු කලපුවෙහි පවතින අප ද්‍රව්‍ය ඉවත් කොට සංවර්ධනය කිරීම වෙනත් සංවර්ධන කටයුත්තක් බවත්ය.

කලපුව පවිත්‍ර කර දෙන ලෙසට ධීවර කාර්මිකයින් විසින් කර ඇති ඉල්ලීමක් අනුව කලපුව සංවර්ධනය කිරීමට යන බැවින් ප්‍රශ්ණ පටලවා නොගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය මෙහිදී කියා සිටියාය.

ගම්පහ දිසාපති සුනිල් ජයලත් මහතා මෙම ප්‍රශ්ණය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්, රජයේ ව්‍යාපෘතියක් නම් එය වන අපරාධකරුවකු වන්නේ කෙසේදැයි විමසීය.

මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා ප්‍රකාශ කොට සිටියේ දිසා වන නිලධාරීනිය වලිගය පාගාගෙන කටයුතු නොකරන ලෙසය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *