ඇමති රන්ජන්ට නොවැම්බර් 21 අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට නියෝග

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාට නොවැම්බර් 21 වන දා නැවත අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ රංජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයකින් අධිකරණයට අපහස සිදු කළා යැයි ගොනු කර ඇති පෙත්සම අද(25) කැඳ වූ අවස්ථාවේයි.
අගෝස්තු 21 වනදා රංජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින් මෙරට බහුතරයක් නීතිඥයින් දූෂිතයින් බවට ප්‍රකාශ කළ බවත්, පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයෙකු මෙවැනි ප්‍රකාශයක් තුළින් මහජනායට නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඇති විශ්වාසය බිඳ වැටීමට ඉඩ ඇති බවත්, ඒ තුළින් අධිකරණයට අපහාසයක් සිදු කර ඇති බවත්  පෙත්සම්කරුවන් අදාළ පෙත්සමේ සඳහන් කර තිබෙනවා.
මෙහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා සඳහන් කලේ තමන්ට අවශ්‍ය අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය බවත්, අඹ ගෙඩියට කුකුල් හොරකමට ක්‍රියාත්මක වන නිතිය මත් කුඩු, දුෂණ, වංචා වලදී ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අසාධාරණ බවයි. මුදල් ඇති දුෂිතයන්, කුඩුකාරයන්, බැඳුම්කර හොරු ජනාධිපති නීතිඥයන් මාර්ගයෙන් නිදහස් වන බවත් අඹ හොරකම් කල අම්මාට සල්ලි තිබුණේ නම් ඇයද නිදහස් වන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *