ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධ අධිවේගයේ රිය අනතුරක

ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධ අධිවේගයේ රිය අනතුරක.. රෝහල්ගත කරයි…
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා ගමන්ගත් වාහනය අධිවේගී මාර්ගයේ අනතුරට පත්ව ඇත.

ඇමතිවරයා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

රෝහල් ආරංචි මාර්ග කියා සිටින්නේ ඔහුගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *