ඇඟිල්ල දිගුකර මාධ්‍ය බිය වැද්දීම අගමැතිවරයකුට සුදුසු නෑ

ඇඟිල්ල දිගුකර මාධ්‍ය බිය වැද්දීම අගමැතිවරයකුට සුදුසු නෑ

කළු මාධ්‍යකාරයෝ කියමින් මාධ්‍ය මර්දනය කරන්න, බය කරන්න හදන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක අගමැතිවරයකුට සුදුසු නෑ. මෙය ඉතාම නින්දිත කටයුත්තක් යැයි හිටපු අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන පැවැසීය.

අනුරාධපුර සිය නිවෙසේ පසුගියදා පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ බව පැවැසූ එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා මාධ්‍යවේදීන් නැඟූ ප්‍රශ්නයට මෙසේද පැවැසීය.

අපට මතකයි 2015දී ඒගොල්ලො ජයග්‍රහණය කරන විට පළමුව කීවේ මාධ්‍ය නිදහස ලබාදෙනවා කියා. අපේ ආණ්ඩුව සමයේ මාධ්‍ය මර්දනය කළා, මාධ්‍යවේදීන්ට හිරිහැර කළා කියලා ජනතාව රවට්ටල ඡන්දය අරන් අද වෙන කොට ඒ ගොල්ලන්ගේ වැරැදි පෙන්වා දෙනකොට මාධ්‍ය මර්දනය කරන්න හදනවා. මාධ්‍ය යුතුකම තමයි පවතින ආණ්ඩුවේ අඩුපාඩු පෙන්වා දීම. අපේ ආණ්ඩු තියෙද්දී මාධ්‍ය අඩුපාඩු පෙන්වා දුන්නා. විවේචනය කළා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව කරපු දෙයකුත් නෑ. මේ ආණ්ඩුව දෙනවයි කියූ මාධ්‍ය නිදහස ලබා දුන්නෙත් නෑ. අපේ ජනාධිපතිවරයෙක්, අගමැතිවරයෙක් අපේ ආණ්ඩු කාලයේ ඇමැතිවරයෙක් කිසි කෙනෙක් මෙහෙම කටයුතු කළේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ගැලරිවල සිටින මාධ්‍යවේදීන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා කළු මාධ්‍යකාරයෝ, අපි බලා ගන්නවා කියලා ඇඟිල්ල දික්කරලා බය කරන්න හදන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක අගමැතිවරයකුට සුදුසු නෑ. මෙය ඉතාම නින්දිත කටයුත්තක්.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු සමහර අය ගියේ ඇමැතිකම් ගන්න. දැන් ඇමැතිකම් හම්බ වෙන්නේ නෑ. කැබිනට් ඇමැතිකම් තිහයි දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නම් ඉන්න අය ඉවත් වෙලා දෙන්න ඕනෑ. මා හිතන්නෙ නෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කිසි කෙනකු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කිසි කෙනකුට ඇමැතිකමක් දෙයි කියලා. එහෙම පරිත්‍යාගශීලීන් නෑ කියා අප පැහැදිලිව දන්නවා. දැන් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ගිය අය හිත හදා ගෙන නැවත මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තවත් දහතුන් දෙනෙක් ඒ පැත්තෙන් අරන් අපට ආණ්ඩු හදන්න උදවු කළොත් අපේ පැත්තෙන් නම් ඇමැතිකමක් ලබාගත හැකියි. නැතිනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන්නම් ඇමැතිකමක් ගන්න ආයේ නම් හම්බ වෙන්නේ නෑ.

අපේ දවස් පනහේ ආණ්ඩුව තුන් වරක් තෙල් මිල අඩු කළා. අපි තෙල් මිල අඩු කරපු නිසයි මංගල සමරවීර තෙල් මිල අඩු කළේ. නැත්නම් තව වැඩි කරන්න එයාගේ සූත්‍රයේ හැටියට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික අංශයේ සියලුම සහන ලබා දුන්නා. තවත් අපි සහන ලබා දෙමින් හිටියේ .ජනතාවත් ඉතා සතුටින් බලා සිටියේ අලුත් ආණ්ඩුවකින් අවශ්‍ය සහන ලැබෙයි කියලා. ඒ අතර තමයි මේ අය උසාවි ගිහිල්ලා තහනම් නියෝග අරන් ටී.එන්.ඒ. සංවිධානය ආණ්ඩුවට හේත්තු කර ගෙන මේ ආණ්ඩුව අටව ගත්තේ. මේ අටව ගත්ත ආණ්ඩුවට වැඩිකල් යන්නට හැකි වන්නේ නෑ. දැනටත් මන්ත්‍රිවරුන්ගේ කසු කුසුව තදින් තිබෙනවා. ඒ නිසා වැඩිකල් යන්න කලින් සිංහල අවුරුද්දට පෙර අපේ ආණ්ඩුවක් හදා ගන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *