ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 477 ක් දක්වා ඉහළට

ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 477 ක් දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත මුළු සංඛ්‍යාව 477 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය කියයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී ආසාදිතයන් 17 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *