ආවා කල්ලිය දින දෙකෙන් මර්දනය කරනවා

ආවා කල්ලිය දින දෙකෙන් මර්දනය කරනවා

යුද හමුදාවට අවසර දෙන්නේ නම් යාපයේ ක්‍රියාත්මක ආවා කල්ලිය දින දෙකක් ඇතුළත මර්ධනය කිරීමට හැකි බව යාපනය ආරක්ෂක සේනා අඥාපති මේජර් ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

යාපනය ආරක්ෂණ සේනා මූලස්ථායේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

සමහර දේශපාලනය සිදුකරන පුද්ගලයින් හා විවිධ මත ඇති කොටස් දැන් තිබෙන සාමකාමී වාතාවරණ බිඳීමට උත්සහ දරන බව යාපනය ආරක්ෂක සේනා අඥාපතිවරයා පැවසීය.

යුද හමුදාවට අවසර දෙන්නේ නම් යාපනයේ ක්‍රියාත්මක ආවා කල්ලිය දින දෙකක් ඇතුළත මර්ධනය කිරීමට හැකි බවත් දැනට පවතින නීතිය අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ හැක්කේ පොලීසියට පමණක් බවද අඥාපතිවරයා පැවසීය.

දිගින් දිගටම මේ තත්ත්වය පැවතුන හොත් යුද හමුදාව මැදිහත් වන බව රජයට දැනුම්දී ඇති බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

අද දෙරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *