ආරක්‍ෂක ලේකම් තවත් යුද්ධයක

ආරක්‍ෂක ලේකම් තවත් යුද්ධයක

රාජ්‍ය ආයතනවල සිටින දූෂිත නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර
ගත යුතු බව ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා.
රාජ්‍ය ආයතනවල සිටින දූෂිත නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන්
එම ආයතන වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් සේවය කරන යහපත් පිරිසට ද
අසාධාරණයක් සිදුවන බවයා ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ. ඒ
මහතා මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස්
දක්වමින්.

බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල හොඳ නිලධාරීන් රැසක් සිටිනවා. ඒ අතර
දූෂිත නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුත් සිටින බවයි ඒ මහතා කියාසිටියේ.
එම දූෂිත නිලධාරින් හොඳ නිලධාරීන් මහන්සියෙන්, කාලය වැයකර
සිදුකරන හොඳ ක්‍රියා සියල්ලගේම මඩ නෑවෙන ලෙසට වැඩ කරන
බවද කමල් ගුණරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *