ආණ්ඩුව තුල තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසූවා

ආණ්ඩුව තුල තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසූවා

වත්මන් ආණ්ඩුව තුල තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසූ බව බස්නාහිර පළාත් සභා මහ ඇමැති ඉසුරු දේවප්‍රිය මහතා පවසයි.

එනිසා විපක්ෂයේ දේශපාලනය කිරීමට දැන් සූදානම් විය යුතු බවත් එය ආණ්ඩු කරනවාට වඩා විපක්‍ෂයේ දේශපාලනය පහසු බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසූ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මහ ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ මීගොඩ ප්‍රදේශයේ දී පැවති උත්සව සභාවකින් පසු මාධ්‍ය අමතමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *