ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත්, ස්ථාවර නියෝග සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් යන සියල්ල කථානායකවරයා විසින් නොසලකා හැර ඇති බව ජනපති පවසයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත්, ස්ථාවර නියෝග සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් යන සියල්ල කථානායකවරයා විසින් නොසලකා හැර ඇති බව ජනපති පවසයි.

විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළයුතු ආකාරය සහ එය සම්මත කර ගැනීමට කර ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහ ස්ථාවර නියෝගවල සඳහන්ව ඇති අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත්, ස්ථාවර නියෝග සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් යන සියල්ල කථානායකවරයා විසින් නොසලකා හැර ඇති බව ජනපති පවසයි.

අද(14) විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව සඳහක් කර තිබේ.

මේ අතර අණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන පරිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ මතය අනුව පාර්ලිමේන්තුව විශ්වාසය උපරිම වශයෙන් ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කිරීමට හෝ ආණුඩුවට බහුතරයක් ඇති බව හෝ තැති බව පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් හෝ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායක් නොමැති බව ජනාධිපතිවරයා විසින් දැනුම් දී තිබේ.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිසි ලෙස සහතික නොකළ අත්සන් ලේඛනයක් ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවත් අදාළ යෝජනාව සම්මත වූ බවට කරුණු තහවුරු කිරීමට කථානායකවරයා ගත් උත්සහය ගැන ජනාධිපතිවරයා කනගාටු වන බව එම නිවේදනයේ දැක් වෙයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *