අවිආයුධ සැඟවූ නාවික හමුදා සෙබලා

අවිආයුධ සැඟවූ නාවික හමුදා සෙබලා

ගම්පහ යක්කල පාරේ වෙළඳ සැලක් වටලා එහි සඟවා තිබූ විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක්, ආරක්ෂක අංශ මගින් පරිහරණය කරන රාත්‍රී දුරදක්නයක් හා ටී 56 ජීව උණ්ඩ 38 ක් සමඟ හිටපු නාවික හමුදා සෙබලෙක් අද (23) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා මෙහෙයුම් අංශය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහු සතුව එකම අංකයකින් නිකුත් කරන ලද රියදුරු බලපත්‍ර 02ක් මෙන්ම නාවික හමුදාවෙන් නිකුත් කළ රාජකාරී හැඳුනුම්පතද තිබූ බව පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *