අලුතින් 61ක්..කොරෝනා ආසාදිත ප්‍රමාණය 1530 දක්වා ඉහල ට

. අලුතින් 61ක්..කොරෝනා ආසාදිත ප්‍රමාණය 1530 දක්වා ඉහල ට

ඊයේ පෙරවරු 10.00 සිට මේ දක්වා වූ කාලයේදී තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 61 දෙනෙකු වාර්තාවී තිබේ.

ඉන් 35 දෙනෙකු විදේශවලින් මෙරටට පැමිණි අය වන අතර සෙසු 26 දෙනා නාවුක හමුදා සෙබළුන්ය.

එම පිරිස සමඟ මෙරට කොරෝනා ආසාදිත ප්‍රමාණය 1530 දක්වා ඉහල යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *