අලුත් සන්ධානය පොහොට්ටුවෙන් ලියාපදිංචිය ට- මහින්ද- නායක.. මෛත‍්‍රී -සභාපති.. බැසිල්- ලේකම්..

අලුත් සන්ධානය පොහොට්ටුවෙන් ලියාපදිංචිය ට- මහින්ද- නායක.. මෛත‍්‍රී -සභාපති.. බැසිල්- ලේකම්..

ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරග වැදීම සදහා ‘ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය’ ලියාපදිංචි කරන්නැයි ඉල්ලමින් මැතිවරණ කොමිසමට අයැදුම්පතක් අද දිනයේ බාර දී ඇත.

නව සන්ධානයේ නායකත්වය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා දරන අතර සභාපති ධුරය මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දරයි.

නව සන්ධානයේ ලේකම් ධුරය දරන්නේ බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතායි.

නව සන්ධානයේ තනතුරු මෙසේය.

නායක – මහින්ද රාජපක්ෂ
සභාපති – මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
ලේකම් – බැසිල් රාජපක්ෂ
ජාතික සංවිධායක – දයාසිරි ජයසේකර, විමල් වීරවංශ
නියෝජ්‍ය සභාපති – දිනේෂ් ගුණවර්ධන
නියෝජ්‍ය ලේකම් – මහින්ද අමරවීර
උපලේකම් – උදය ගම්මන්පිල
උප සභාපති – තිස්ස විතාරණ, වාසුදේව නානායක්කාර, ඩිව්. ගුණසේකර

පක්‍ෂ ලාංඡනය – පොහොට්ටුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *