අයි. එස්. ත්‍රස්තයන් කුවේට් රාජ්‍යයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සුදානම් – ගල්ෆ් බුද්ධි අංශයක් කියයි

අයි. එස්.අයි. එස්. ත්‍රස්තයන් කුවේට් රාජ්‍යයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සුදානම් වෙමින් සිටින බව ගල්ෆ් රටවල බුද්ධි අංශයක් කුවේට් රාජ්‍යයේ ආරක්ෂක අංශය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. කුවේට් රාජ්‍යයේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලට මෙසේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින් කුවේට් ආරක්ෂක අංශ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව විදේස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

කුවේට් ආරක්‍ෂක අංශ මගින් සිදු කල වැටලීම් කිහිපයකදී අයි එස් ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති බවට සක කෙරෙන පුද්ගලයින් ගණනාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *