අයිඑස් අයිඑස් වෛද්‍ය කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකික වෛද්‍යවරයෙකුත්

අයිඑස් අයිඑස් වෛද්‍ය කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකික වෛද්‍යවරයෙකුත් සිටින බවට වාර්තා පල වෙනවා .මේ බව අනාවරණය වන්නේ ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනලද වීඩියෝ පටයකින් .එහි දැක්වෙන්නේ තම වෛද්‍යවරුන් අතර ලෝකයේ විවිද රටවල වෛද්‍යවරුන් සිටින බවයි .ඒ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුද සිටින බව එහි වැඩිදුරටත් සටහන් වෙනවා.මීට පෙරද අයිඑස් අයිඑස් සටන් වලදී ලාංකිකයෙකුමියගොස් ඇතිබවට වාර්තා පල වුණා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *