අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් අතුරු සම්මත ගිණුමකට කැබිනට් අවසරය

අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් අතුරු සම්මත ගිණුමකට කැබිනට් අවසරය

2019 වසර සඳහා අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් අතුරු සම්මත ගිණුමක් සැකසීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාට අද(21) කැබිනට් අවසරය ලබාදුන් බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අද පැවති කැබිනට් රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

අතුරු සම්මත ගිණුමක් අනුමත වූ පසු ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් වියදම් දැරීමේදී කිසිඳු ගැටළුවක් මතු නොවන බව මාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *